Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný, František
dc.contributor.authorSynek Vislocká, Petra
dc.contributor.refereeRybář, Miroslav
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:29Z-
dc.date.available2013-02-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:29Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier57222
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15039
dc.description.abstractTato diplomová práce se týká přípravného řízení trestního. První kapitoly se věnují přípravnému řízení trestnímu obecně, jeho vývoji a vztahu k řízení před soudem. Tato diplomová práce obsahuje i popis jednotlivých stadií trestního řízení. V hlavní části práce je popsána současná právní úprava přípravného řízení trestního a institut dohody o vině a trestu. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí práce s přihlédnutím k zajímavým aspektům souvisejícími s tématem práce a událostmi v ČR.cs
dc.format69 s. (129 547 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPřípravné řízení trestnícs
dc.subjectzákladní zásady trestního řízenícs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectpostup před zahájením trestního stíhánícs
dc.subjectvyšetřovánícs
dc.subjectdohoda o vině a trestucs
dc.subjectskončení přípravného řízení.cs
dc.titlePřípravné řízení trestnícs
dc.title.alternativePre-trial criminalen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with criminal preliminary proceedings. First chapters are concerned to the criminal preliminary proceedings in general, their evolution and relation towards the stage of trial by the court. Thesis contains also description of stages of criminal procedure. In the main part of thesis there is described present legal regulation of the criminal proceedings and institute an agreetment on guilty and punishment. Final part contains a summary of thesis taking account of the interesting aspects related to the topic of the thesis and events in the country.en
dc.subject.translatedPre-trial criminal basic principles of criminal procedureen
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedthe procedure before the criminal prosecutionen
dc.subject.translatedinvestigationen
dc.subject.translatedagreement on guilt and punishmenten
dc.subject.translatedthe end of the trial proceedings.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Synek Vislocka..pdfPlný text práce669,5 kBAdobe PDFView/Open
Synek Vislocka_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce983,67 kBAdobe PDFView/Open
Synek Vislocka_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce645,26 kBAdobe PDFView/Open
Synek Vislocka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce872,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.