Title: Trestní odpovědnost právnických osob
Other Titles: Criminal liability of legal persons
Authors: Šlechta, Tomáš
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15041
Keywords: trestní odpovědnost;právnická osoba;zákon o trestní odpovědnosti právnických osob;přičitatelnost;důsledky;aplikace
Keywords in different language: criminal liability;legal person;criminal liability of legal persons act;establishing criminal liability;consequences of regulation;application
Abstract: Diplomová práce se zabývá trestní odpovědností právnických osob. Celá problematika je nejprve představena na pozadí teoretických východisek trestní odpovědnosti PO. V práci je dále uveden přehled vybraných zahraničních úprav a následně je popsáno samotné zakotvení pravé trestní odpovědnosti v právním řádu ČR. Navazující kapitoly práce se věnují účinné právní úpravě (z.č. 418/2011 Sb.) a zhodnocení vybraných aspektů a institutů tohoto zákona. Závěrem práce je poukázáno na některé důsledky této úpravy a rovněž na související otázky aplikace.
Abstract in different language: This thesis deals with the concept of criminal liability of legal persons and is focused both on its theoretical footings and on the evaluation of the effective legal regulation. Furthermore, the overview of examples of foreign legal regulations is provided. Also the implementation of criminal liability of legal persons into the legal order of Czech republic is addressed. Following chapters of the thesis evaluate the selected aspects and institutes of the regulation. The final part is focused on practical effects, consequences and questions of application of the criminal liability of legal persons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Trestni odpovednost PO.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Slechta_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Slechta_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Slechta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.