Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina, Jan
dc.contributor.authorTrnková, Klára
dc.contributor.refereeŠkvain, Petr
dc.date.accepted2014-05-23
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:30Z
dc.date.available2013-02-04cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:30Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier57227
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15043
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem úpadkové trestné činy. Tato problematika zasahuje jak do práva trestního, tak do práva insolvenčního. Z tohoto důvodu je nejdříve nutné definovat některé pojmy. Práce se zabývá historickým vývojem úpadkových trestných činů, současnou platnou právní úpravou, judikaturou a srovnáním české právní úpravy s úpravou cizí, v mém případě s úpravou slovenskou.cs
dc.format80 s. (104 121 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúpadekcs
dc.subjectpoškození věřitelecs
dc.subjectzvýhodnění věřitelecs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectvěřitelcs
dc.titleÚpadkové trestné činycs
dc.title.alternativeBankruptcy crimesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma theses is about bankruptcy crimes. This topic is a part of criminal law and insolvency law. It is the reason why I am describing terms at the beginning. This theses focuses on historical aspect, current law, jurisprudence and comparism of czech and foreign law, in my case slovak law.en
dc.subject.translatedbankruptcyen
dc.subject.translateddamage to creditoren
dc.subject.translatedsenior creditoren
dc.subject.translatedpreference of creditoren
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translateddeptoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Klara Trnkova Upadkove trestne ciny.pdfPlný text práce723,35 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Trnkova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Trnkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce633,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.