Title: Prameny anglického práva
Other Titles: Legal sources of english law
Authors: Kratochvíl, Filip
Advisor: Cvrček, František
Referee: Šejvl, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15048
Keywords: právní systém;anglické právo;pramen práva;kontinentální právní systém;angloamerický právní systém;soudcovské právo;zákonné právo;obyčejové právo;mezinárodní smlouvy;právní literatura
Keywords in different language: legal system;english law;sources of law;continental law;anglo-american legal system;judicial law;statutory law;customary law;international treaties;legal literature
Abstract: Cílem práce je poskytnout základní informace o fungování anglického právního systému, v jehož historii leží vznik angloamerické právní kultury. Analýza pramenů anglického práva, jejich historický původ, vznik a podoba mohou pomoci pochopit základní principy a mechanismy fungování angloamerického právního systému. Práce je členěna na čtyři části. V prvních dvou obecnějších je čtenář nejprve uveden do problematiky právních systémů a jim charakteristickým pramenům práva. Části třetí a čtvrtá jsou jádrem celé práce a podrobněji ho seznámí s historickým vývojem a jednotlivými typy anglických pramenů práva.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to provide basic information on the operation of the English legal system. In its history lies the emergence of the Anglo-American legal culture. Analysis of the sources of English law, their historical origins and their use may help to understand the basic principles and mechanisms of Anglo-American legal system. The work is divided into four parts. In the first two general ones the reader is introduced to the main legal systems and their typical sources of law. In parts three and four the historical development and different sources of English law are explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Filip Kratochvil FINAL.pdfPlný text práce520,38 kBAdobe PDFView/Open
posudek ved.DP.pdfPosudek vedoucího práce896,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek opon.2.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba F.K..pdfPrůběh obhajoby práce404,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.