Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMelichar, Martincs
dc.contributor.advisorMelichar, Martincs
dc.contributor.advisorHolub, Antoníncs
dc.contributor.authorKubátová, Danacs
dc.contributor.refereeBícová, Kateřinacs
dc.date.accepted2014-06-18cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:45Z
dc.date.available2013-10-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:45Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-05-21cs
dc.identifier59755cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15059
dc.description.abstractPráce je zaměřena na analýzu současného stavu ukládání a zpracování dat při stoprocentní kontrole vyrobených dílů, za použití 3D měřícího zařízení od společnosti Renishaw ve spojení s robotem Kuka s vytvořením programu na ukládání a zpracování dat z robotického měřicího pracoviště. Hlavní část práce je návrh vhodnějšího způsobu získávání, ukládání dat a návrh programu pro zpracování těchto dat, jehož ovládání je snadné a intuitivní.cs
dc.format95 s. (100 398 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectEquatorcs
dc.subjectAstroBoxcs
dc.subjectprogram na zpracování datcs
dc.subjectzpracování datcs
dc.subjectuživatelský formulářcs
dc.titleZpracování dat z robotického měřícího pracovištěcs
dc.title.alternativeRobotic measuring unit data processingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the analysis of the current state of the storage and processing of data in total control of manufactured parts using 3D measuring equipment from Renishaw connected with Kuka robot with the creation of a program on savings and processing data from the robotic measuring workplace. The main part of the thesis is to design a more appropriate method of getting, storing data and a draft program for processing such data, which control is easy and intuitive.en
dc.subject.translatedEquatoren
dc.subject.translatedAstroBoxen
dc.subject.translatedprogram data processingen
dc.subject.translateddata processingen
dc.subject.translateduser formsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kubatova.pdfPlný text práce10,54 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Kubatova.PDFPosudek vedoucího práce679,49 kBAdobe PDFView/Open
Kubatova OPO.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP - Kubatova.PDFPrůběh obhajoby práce524,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.