Title: Obrábění a nitridace inconelových regulačních komponent parních turbín
Other Titles: Machining and nitriding of inconel materials regulatory components of steam turbines
Authors: Sýkora, Radek
Advisor: Zetek, Miroslav
Glusa, Tomáš
Referee: Zedník, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15064
Keywords: Nimonic 901;soustružení;řezné nástroje;iontová nitridace;pin-on-disk
Keywords in different language: Nimonic 901;turning;cutting tools;ion nitriding;pin-on-disc
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou výroby regulačních vřeten pro regulaci páry ve ventilech parních turbín používaných na USC elektrárnách. Zabývá se charakteristikou inconelových materiálů a popisuje postup obrábění a používané nástrojové vybavení pro výrobu vřeten z žárupevné slitiny Nimonic 901. V druhé části práce je popisována aplikace iontové nitridace na povrch vřetena z Nimonicu 901 a zkoumání vlastností nitridované vrstvy. Věrohodnost výsledků je podložena množstvím experimentů, které jsou uvedeny v příloze diplomové práce.
Abstract in different language: The thesis deals with the production of regular spindles used for controling steam in a valve of steam turbines to USC power stations. Deals with characteristic of Inconel materials and describes the machining process and cutting tools for spindles production of high-temperature alloy Nimonic 901. The second part describes application ion nitriding on the surface the spindle from the Nimonic 901 and investigates the properties of nitride layer. The credibility of the results is supported by many experiments, which are indicated in Annex thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2014_Radek Sykora.pdfPlný text práce11,02 MBAdobe PDFView/Open
Sykora HOD DP.pdfPosudek vedoucího práce575,15 kBAdobe PDFView/Open
Oponenti posudek DP - Sykora.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP - Sykora.PDFPrůběh obhajoby práce458,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.