Title: Pohřební ritus doby halštatské v západních Čechách
Other Titles: Burial rite of hallstatt age in western Bohemia
Authors: Fikar, Vojtěch
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Hlásek, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15072
Keywords: bakalářská práce;doba halštatská;historie bádání;pohřební ritus;hrob;pohřebiště
Keywords in different language: bachelor thesis;hallstatt period;history of research;burial rite;burial;burial ground
Abstract: Práce se zabývá historií výzkumu doby halštatatské v západních Čechách, prostorovým rozmístěním pohřebišť v rámci regionu, vnitření strukturou pohřebišť a jejich přírodními podmínkami. Dále je věnována pozornost variabilitě pohřebního ritu, hrobové výbavy, symbolismu a možné struktuře společnosti.
Abstract in different language: Work focus on history of research of hallstatt age in West Bohemia, spacial distribution of burial grounds within region, internal structure of burial grounds and their natural conditions. Further attention is paid to variability of burial rite, grave inventory, symbolism and possible structure of population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohrebni ritus doby halstatske v zapadnich Cechach.pdfPlný text práce16,43 MBAdobe PDFView/Open
Fikar_Mensik vedouci.pdfPosudek vedoucího práce655,77 kBAdobe PDFView/Open
Fikar_Hlasek.pdfPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Fikar.pdfPrůběh obhajoby práce153,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.