Title: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945: Výzkum vsi Lučina - Grafenried
Other Titles: Archaeology of deserted villages after 1945: Research of village Lučina - Grafenried
Authors: Peklová, Michaela
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Matoušek, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15075
Keywords: Grafenried;zaniklá vesnice po 1945;Český les;nedestruktivní výzkum
Keywords in different language: Grafenried;deserted village after 1945;Bohemian forest;non-destructive research
Abstract: Předložená práce se zabývá problematikou archeologie modernity. Jedná se o archeologický výzkum vesnice středověkého původu zaniklé po roce 1945, konkrétně vsi Lučina - Grafenried nacházející se v Českém lese. V rámci bakalářské práce byl proveden nedestruktivní průzkum lokality a zaměření reliktů vybrané usedlosti.
Abstract in different language: The submitted work deal issue of the archaeology of 20th century. Concretely it is about archaeological research of deserted medieval village after 1945 Lučina Grafenried, located in the Bohemian Forest. It was made a non-destructive research of site and completely documentation of relicts of chosen farmstead.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Peklova_BP_Grafenried.pdfPlný text práce7 MBAdobe PDFView/Open
Peklova_Vareka vedouci.pdfPosudek vedoucího práce756,71 kBAdobe PDFView/Open
Peklova_Matousek final oponent.pdfPosudek oponenta práce746,43 kBAdobe PDFView/Open
Peklova.pdfPrůběh obhajoby práce158,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.