Title: Zaniklá středověká vesnice Letiny na Blovicku (okr. Plzeň - jih)
Other Titles: Defunct medieval village Letiny in Blovice region
Authors: Linková, Veronika
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Čapek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15076
Keywords: zaniklá vesnice;Letiny;středověk;nedestruktivní výzkum
Keywords in different language: defunct medieval village;Letiny;the Middle Ages;non-destructive research
Abstract: Tato práce je zaměřena na nedestruktivní archeologický výzkum zaniklé středověké vesnice u Letin na Blovicku a jejího zázemí. Součástí práce je databáze nalezených artefaktů z intravilánu zaniklé vesnice a přilehlého okolí. V práci řeším pozůstatky jednotlivých objektů zaniklé vesnice, jejich vztah a interpretaci.
Abstract in different language: This bachelor work is aimed on the non-destructive archaeological research of defunct unknown Middle-Ages village in Letiny around the area of Blovice and its background. Part of this work is database of found artefacts from the village. I try to solve the remains of objects in the village, their relation and interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Veronika Linkova.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Linkova_Vareka vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,83 kBAdobe PDFView/Open
Linkova_Capek oponent.pdfPosudek oponenta práce687,86 kBAdobe PDFView/Open
Linkova.pdfPrůběh obhajoby práce161,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.