Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGersdorfová, Zlata
dc.contributor.authorJunková, Eliška
dc.contributor.refereeLhoták, Jan
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:02Z
dc.date.available2013-09-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:02Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15078
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je dokumentace stavby a nastínění historického a sídelního kontextu zaniklého kostela Všech svatých nalézajícím se na nižším vrcholu kopce Líšná poblíž obce Rabí. V rámci dokumentace je pořízeno geodetické zaměření zříceniny, kresebná a fotografická dokumentace reliktů zdí a jejich architektonicky hodnotných částí. Práce popisuje teorie o funkci kostela a odpovídá na otázku jeho stáří.cs
dc.format69 s. (90 750 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzaniklý kostel Všech svatýchcs
dc.subjectRabícs
dc.subjectLíšnács
dc.subjecthistorický kontextcs
dc.subjectsídelní kontextcs
dc.subjectfunkce kostelacs
dc.subjectgeodetické zaměřenícs
dc.subjectkresebná dokumentacecs
dc.subjectfotografická dokumentacecs
dc.titleZaniklý kostel Všech svatých u Rabí (okr. Klatovy)cs
dc.title.alternativeRuins of church of Všech svatých near Rabí (Klatovy)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe target of this bachelor thesis is documentation and presentation of the historical and residential context of Všech svatých Church which is located on the lower top of Líšná hill near town Rábí. A geodetic measuring of the ruins was performed as well as documentation by drawings and photos of the relicts of walls and valuable architectonic features. The thesis also describes theories about the function of the church and its age.en
dc.subject.translatedruins of church Všech svatýchen
dc.subject.translatedRabíen
dc.subject.translatedLíšnáen
dc.subject.translatedhistorical contexten
dc.subject.translatedresidential contexten
dc.subject.translatedfunction of churchen
dc.subject.translatedgeodetic measuringen
dc.subject.translateddraw documentationen
dc.subject.translatedphoto documentationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Junkova Eliska.pdfPlný text práce6,09 MBAdobe PDFView/Open
Junkova_Gersdorfova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce728,43 kBAdobe PDFView/Open
Junkova_Lhotak oponent.pdfPosudek oponenta práce994,84 kBAdobe PDFView/Open
Junkova.pdfPrůběh obhajoby práce159,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.