Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJohn, Jan
dc.contributor.authorŠebková, Kateřina
dc.contributor.refereeGojda, Martin
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:03Z
dc.date.available2013-09-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:03Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57771
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15082
dc.description.abstractV této práci byl převážně sledován a hodnocen potenciál Digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace pro vyhledávání a dokumentaci archeologických nemovitých památek v oblasti Šťáhlavského polesí pomocí leteckého laserového skenování (lidaru). Pro vlastní výzkum této práce byl jako sledovaná oblast zvolen extravilán zaniklé vesnice Javor a také nedaleké mohylové pohřebiště Javor-Hádky na Rokycansku.cs
dc.format67 s., 18 s. Příloh (74027 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectLIDARcs
dc.subjectletecké laserové skenovánícs
dc.subjectzaniklá vesnicecs
dc.subjectJavorcs
dc.subjectJavor-Hádkycs
dc.subjectmohylové pohřebištěcs
dc.subjectRokycanskocs
dc.subjectdigitální model reliéfu ČR 5. generacecs
dc.subjectarcheologické nemovité objektycs
dc.titleIdentifikace nemovitých archeologických pramenů pomocí leteckého laserového skenovánícs
dc.title.alternativeIdentification of immovable archaeological artefacts using airborne laser scanningen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this work is mainly to monitor and evaluate the potential of the digital terrain model of the Czech Republic (the fifth generation) to search and documentation of archaeological immovable objects. For my own research of this work was chosen as the monitoring area extraregion deserted medieval village Javor and the nearby burial mounds Javor-Hádky in region of Rokycany.en
dc.subject.translatedLIDARen
dc.subject.translatedALSen
dc.subject.translatedlight detection and rangingen
dc.subject.translatedairborne laser scanningen
dc.subject.translateddeserted medieval villageen
dc.subject.translatedJavoren
dc.subject.translatedJavor-Hádkyen
dc.subject.translatedburial moundsen
dc.subject.translatedregion of Rokycanyen
dc.subject.translateddigital terrain model of Czech republic 5th generationen
dc.subject.translatedarchaeological immovable objectsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Katerina Sebkova.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_John vedouci.pdfPosudek vedoucího práce130,13 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova_Gojda oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova.pdfPrůběh obhajoby práce172,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.