Title: Komparace historické postavy Eduarda II. s literárním ztvárněním v díle Christophera Marlowa
Other Titles: A comparison of the historical figure of Edward II. with the literary portrayal in the work of Christopher Marlowe
Authors: Bayerová, Kateřina
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Skopečková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15098
Keywords: panovník;potomek;trůn;Anglie;Francie;rytíř;vězení;hra;hrad;bitva;vojsko
Keywords in different language: sovereign;descendant;throne;England;France;knight;prison;play;castle;battle;troop
Abstract: Tato práce porovnává historickou postavu Eduarda II s jeho literárním ztvárněním ve hře Christophera Marlowa. Práce je rozdělená do tří částí, z čehož dvě jsou teoretické a jedna praktická. Teoretická část se skládá ze dvou částí, první část se zaměřuje na literární zdroje a druhá na hru od Christophera Marlowa. Praktická část je věnována komparaci předešlých dvou teoretických částí. Komparace se zabývá podobnostmi a odlišnostmi nalezeny mezi nimi. Fotografie Eduarda II, jeho oblíbenců a jeho nepřátel, se kterými měl Eduard II něco společného, je možné nalézt v příloze. Účel této práce je najít co nejvíce podobností a odlišností, a porovnat, zda bylo ztvárnění Christophera Marlowa přesné a věrohodné, či ne.
Abstract in different language: This thesis deals with the comparison of the figure of Edward II and the literary portrayal in the play of Christopher Marlowe. The thesis is divided into three parts from which two parts are theoretical and one is practical. The theoretical part consists of two parts, one is concerning on the literary sources and the second one is concerning on the play by Christopher Marlowe. The practical part is dedicated to the comparison of those two previous theoretical parts. The comparison deals with similarities and differences found between them. The pictures of Edward II, his favourites and his enemies that Edward II had something in common with are included in appendices. The purpose of this thesis is to find as many similarities and differences as possible and to compare, whether Christopher Marlowe´s portrayal of Edward II was accurate and plausible or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2014.pdfPlný text práce722,56 kBAdobe PDFView/Open
Bayerova- vedouci.pdfPosudek vedoucího práce759,75 kBAdobe PDFView/Open
Bayerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce764,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Bayerova.pdfPrůběh obhajoby práce352,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.