Title: Forrest Gump v knize a na filmovém plátně.
Other Titles: Forrest Gump in the Book and on the Screen.
Authors: Kohoutková, Kateřina
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15105
Keywords: Forrest Gump;kniha;film;autor;řežisér;Winston Groom;Robert Zemeckis;porovnání
Keywords in different language: Forrest Gump;book;movie;author;director;Winston Groom;Robert Zemeckis;comparison
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak byla kniha Forrest Gump přepracovaná do filmové podoby. Teoretická část se zabývá životem a prací autora a režiséra. Praktická část se zabývá porovnáním příběhu a hlavních postav.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to examine how the book Forrest Gump was adapted into the movie. The theoretical part deals with life and works of author and director. The practical part deals with comparison the story and main characters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Forrest Gump bakalarska prace.pdfPlný text práce713,27 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce121,5 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce123,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Kohoutkova.pdfPrůběh obhajoby práce289,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.