Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKobylak, Skyland Václav
dc.contributor.authorZabilanská, Klára
dc.contributor.refereeTihelková, Alice
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:21Z-
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:21Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-28
dc.identifier57130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15111
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou postavení Spojených států v novodobých válečných konfliktech se zaměřením výhradně na Afghánistán a Irák a s tím související stručnou analýzou fungování OSN a jeho působení ve výše zmíněných konfliktech. Hlavním cílem práce je odhalit podobnosti, popř. rozdíly v přístupu Spojených států amerických a OSN k vzniklým konfliktům a jejich angažovanost v nich. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy části teoretické a praktické. V teoretické části bylo nezbytné zabývat se historickým kontextem obou zemí a spojitostmi s předcházejícími konflikty, což posloužilo ke správnému porozumění situace nastalé v obou zemích. Následně v praktické části tato práce odhaluje okolnosti vzniku, průběh a ukončení konfliktů v obou zemích po 11. září 2001, konspirační teorie pojednávající o faktorech teroristického útoku a názory dvou respondentů hodnotící tehdejší situaci. Práce je doplněna o přílohy zachycující doslovné odpovědi respondentů na kladené otázky.cs
dc.format60 s. (87 264 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSpojené státy americkécs
dc.subjectAfghánistáncs
dc.subjectIrákcs
dc.subjectOSNcs
dc.subjectkonfliktcs
dc.subjectválkacs
dc.subjectteroristické útoky z 11. září 2001cs
dc.subjectkonspirační teoriecs
dc.titleAnalýza postavení USA ve světových konfliktech a OSNcs
dc.title.alternativeThe United States and its role in international conflicts and the UN with practical analysisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with an analysis of the United States' position in modern conflicts with a focus exclusively on Afghanistan and Iraq. Related brief analysis of the UN's function and its influence on above mentioned conflicts is also included. The main aim of this thesis is to reveal similarities or differences in the US and UN engagement and approach to arisen conflicts. The thesis itself is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical section, it was necessary to deal with the historical context of both countries and their relation to past conflicts in order to understand the contemporary situation. Subsequently the practical part reveals circumstances of the beginning, development and the end of conflicts in both countries after 9/11 attacks, conspiracy theories dealing with terrorist attacks factors and two respondents' opinions evaluating the situation up to the present. The precise answers of both respondents are also included in this study in the form of appendices.en
dc.subject.translatedthe United States of Americaen
dc.subject.translatedAfghanistanen
dc.subject.translatedIraqen
dc.subject.translatedthe UNen
dc.subject.translatedconflicten
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedterrorist attack of September 11en
dc.subject.translated2001en
dc.subject.translatedconspiracy theoryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FORMAT_1.pdfPlný text práce652,11 kBAdobe PDFView/Open
Zabilanska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce110,55 kBAdobe PDFView/Open
Zabilanska - oponent.pdfPosudek oponenta práce106,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Zabilanska.pdfPrůběh obhajoby práce391,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.