Title: Národní stereotypy a kulturní rozdíly studované na základě britských a amerických komixů a grafických románů
Other Titles: National stereotypes and cultural differences as revealed in comics, graphic novels and sequential art of Britain and the United States
Authors: Bobková, Eliška
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15113
Keywords: komiks;britské národní stereotypy;americké národní stereotypy;kulturní rozdíly;V jako Vendetta;Batman: Temný rytíř se vrací;The Sandman;Alan Moore;Frank Miller;Neil Gaiman
Keywords in different language: comics;british national stereotypes;american national stereotypes;cultural differences;V for Vendetta;Batman: the dark knight returns;The sandman;Alan Moore;Frank Miller;Neil Gaiman
Abstract: Tato bakalářská práce si kladla dva hlavní cíle. V prvé řadě byl uveden výčet britských a amerických národních stereotypů, které byly dokazovány na konkrétních příkladech převzatých ze dvou grafických novel, jmenovitě z V jako Vendetta a z Batman: Temný rytíř se vrací. Dále se tato práce snažila prokázat legitimitu komixu jako média. Teoretická část této bakalářské práce se zaobírala historickým pozadím jak britského, tak amerického komixu. Praktická část byla věnována konkrétním příkladům britských a amerických národních stereotypů, studovaných na základě grafických novel V jako Vendeta, Batman: Temný rytíř se vrací a Sandman. Ve výše zmíněné literatuře byly nalezeny četné příklady národních stereotypů, čímž se potvrdila má hypotéza. Získané informace jsou často obecné a dají se aplikovat na většinu obyvatel jak Spojeného království, tak i Spojených států, což nadále ilustruje vztah mezi autorem a jeho dílem.
Abstract in different language: This thesis has two main objectives. Firstly, it lists some of the main traits of the typical Englishman and American; concrete examples as found in two graphic novels, V for Vendetta and Batman: The Dark Knight Returns are given. Secondly, it attempts to help establish the comic book as a legitimate medium. The theoretical part of this thesis looks into the history of both the British and the American comic book. The practical part deals with concrete examples of British and American national stereotypes as revealed in V for Vendetta, Batman: The Dark Knight Returns and The Sandman. My hypothesis proved to be right, as numerous examples of national stereotypes were found in the above mentioned literature. The information gained is often general, and applicable to the majority of citizens of either the UK, or the USA, a fact that nicely illustrates the connection between the author and their work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Eliska Bobkova.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
Bobkova -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce458,66 kBAdobe PDFView/Open
Bobkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce733,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Bobkova.pdfPrůběh obhajoby práce310,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.