Název: Finanční krize a její dopad v České republice
Další názvy: The Financial Crisis and its impact on the Czech Republic
Autoři: Kleknerová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Kobylak, Skyland Václav
Oponent: Kumar, Alok
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15117
Klíčová slova: finanční krize;nezaměstnanost;absolventi
Klíčová slova v dalším jazyce: financial crisis;unemployment;graduates
Abstrakt: Bakalářská práce podává všeobecný přehled o finanční krizi v České republice. V úvodu teoretické části jsou zmíněné definice spojené s nezaměstnaností. Poté uvádí nejohroženější skupiny na trhu práce a dopad nezaměstnanosti na ekonomiku a životní úroveň ubyvatel. Poslední část se zabývá vznikem této krize a rozšířením do České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis gives an overview about the financial crisis in the Czech Republic. First of all, the theoretical section describes definitions connected with the unemployment. Then it mentions the most vulnerable groups in the labour market and impact of crisis on economy and living standard of inhabitants. Finally, it mentions the origin of this crisis and its expansion into the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ANETA KLEKNEROVA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce785,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleknerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce559,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce697,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba - Kleknerova.pdfPrůběh obhajoby práce319,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.