Title: Srovnání lingvistických výrazů a kulturních rozdílů v Amerických a Britských televizních seriálech
Other Titles: Comparison of linguistic expression and cultural references in selected American and British comedy television series
Authors: Matoušková, Lenka
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15124
Keywords: britský humor;americký humor;idiomy;kulturní rozdíly;slang
Keywords in different language: british humour;american humour;idioms;cultural references;slang
Abstract: Stěžejní cíl Bakalářské práce je srovnání lingvistických výrazů ve vybraných Amerických a Britských sitcomech. Za tímto účelem byly vybrány, americký sitcom Teorie Velkého Třesku a britský sitcom Ajťáci. V prvních třech kapitolách je vysvětlena samotná teorie, doprovázená historií sitcomů od roku 1950. Teorie je později použita pro vysvětlení vtipů v praxi, které jsou převzaty z uvedených sitcomů. Následující kapitoly se konkrétně zabývají vtipy, idiomy a kulturními rozdíly, které jsou v obou sitcomech prezentovány. Cílem je ukázat druh humoru a styl. Cílem také bylo přiblížit čtenářům humor dané země. Závěrečné kapitoly uzavírají cel koncept. Poslední část nazvaná Rozdíly a Podobnosti je shrnutím toho, co bylo sepsáno v předešlých kapitolách. Bylo zjištěno, že sitcomy jsou si podobné, v některých případech stejné,nicméně co se týče jazyka, slangu a lingvistických výrazů, autor shledal sitcomy a humor rozdílné.
Abstract in different language: The key objective of the Bachelor Thesis is to compare linguistic expressions in selected American and British sitcoms. For this purpose it has been chosen American The Big Bang Theory and British IT Crowd.In the first three chapters, it explains the theory itself accompanied by a history of sitcoms from the year of 1950. The theory is later used for explaining the practical part of jokes taken from the sitcoms mentioned. Following chapters deal with the jokes, idioms and cultural references which are presented in both sitcoms. The purpose of it is to present the type of humour and style. The objective was to give the readers insight of the country's humour. The final chapters tend to conclude the concept. The last part of Differences and Similarities, is the summary of what has been done in previous chapters. It has been observed that generally sitcoms are similar,in certain aspects they are the same. Nevertheless, as concern the language, slang and linguistic expressions the author observed humour and sitcoms different.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka Matouskova.pdfPlný text práce786,65 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce465,65 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce697,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Matouskova.pdfPrůběh obhajoby práce286,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.