Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumar, Alok
dc.contributor.authorBarska, Daria
dc.contributor.refereeŠašková, Radana
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:26Z
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:26Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier57146
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15126
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá motivačními teoriemi, motivací prostřednictvím odměn a potížemi s demotivovanými zaměstnanci.Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zahrnuta informace o byznysu, motivaci zaměstnanců, motivaci prostřednictvím odměn a demotivaci zaměstnanců. Praktická část zahrnuje vlastní studií dotazník tří českých firem o jejich motivaci zaměstnanců, shrnutí jejich odpovědí srovnání odpovědí s motivačními teoriemi.cs
dc.format46 s. (61458 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57146-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectzaměstnanecké odměnycs
dc.subjectdemotivacecs
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjecthodnocení pracovníkůcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.titleMotivace zaměstnanců v organizaci. Případová studie metod motivace zaměstnanců v organizaci v České republicecs
dc.title.alternativeEmployee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with motivation theories, motivation through rewards and difficulties with demotivated employees. The thesis is divided into theoretical and practical parts. There is included information about business, employee motivation, motivation theories, motivation through rewards and employee demotivation in the theoretical part. Practical part includes study questionnaire of three Czech companies about their employee motivation, summary of their answers and comparison of the answers with motivation theories.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedemployeesen
dc.subject.translatedemployee rewardsen
dc.subject.translateddemotivationen
dc.subject.translatedreward managementen
dc.subject.translatedemployee assessmenten
dc.subject.translatedbusinessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Daria_Barska.pdfPlný text práce568,64 kBAdobe PDFView/Open
Barska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce526,91 kBAdobe PDFView/Open
Barska - oponent.pdfPosudek oponenta práce454,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Barska.pdfPrůběh obhajoby práce401,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.