Title: Překlad z oblasti ekonomie s komentářem a glosářem
Other Titles: Translation from the field of economics with a commentary and glossary
Authors: Kynčlová, Veronika
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15127
Keywords: překlad;teorie překladu;typy překladu;žurnalistický styl;ekonomické termíny;komentář;glosář;mikroanalýza;makroanalýza
Keywords in different language: translation;theory of translation;types of translation;journalistic style;economic terms;commentary;glossary;microanalysis;macroanalysis
Abstract: Hlavním cílem práce je kvalitní překlad vybraných článků z oblasti ekonomické, s přiloženým komentářem a glosářem. Články byly vybrány z novin. Teoretická část obsahuje základní informace o teorii překladu, metody překladu a typy překladu. Také žurnalistický styl je zde popsán. Praktická část se zabývá samotným překladem, glosářem, mikroanalýzou a makroanalýzou.
Abstract in different language: The main goal of the Bachelor Thesis is to create quality translation of selected texts from the field of economics, with commentary and glossary. Articles were selected from newspaper. The theoretical part of the Thesis contains basic information about translation, translation methods and types of translation. Journalistic style is described. The practical part consists of translation the texts, glossary, microanalysis and macroanalysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis Kynclova V..pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
Kleknerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce559,26 kBAdobe PDFView/Open
Kynclova - oponent.pdfPosudek oponenta práce561,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Kynclova.pdfPrůběh obhajoby práce287,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.