Title: Překlad z oblasti společenských věd s komentářem a glosářem
Other Titles: Translation from the field of social sciences with a commentary and glossary
Authors: Bednaříková, Michaela
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15128
Keywords: překlad;komentář;glosář;sociální vědy;psychologie;teorie překladu;druhy překladu;mikroanalýza;makroanalýza;glosář;Luciferův efekt
Keywords in different language: translation;commentary;glossary;social sciences;psychology;theory of translation;types of translation;microanalysis;macroanalysis;glossary;Lucifer effect
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad z oblasti sociálních věd s komentářem a glosářem. Pro překlad byl vybrán text z psychologické knihy. Teoretická část se zabývá teorií překlady, druhy překladu, postupy a metodami. Dále je charakterizován odborný a populárně naučný styl. Praktická část obsahuje překlad textu, mikroanalýzu, makroanalýzu a glosář vybraných odborných pojmů užitých v textu.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to translate the text from the field of social sciences with commentary and glossary. Fur the purposes of the translation was chosen the text from the psychological book. In the theoretical part is stated the theory of translation, types of translations and translating methods. Further is described scientific and popular scientific style. The practical part consists of translation of the text, micro analysis, macro analysis and glossary containing the terms used in the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc.prace M. Bednarikova.pdfPlný text práce685,77 kBAdobe PDFView/Open
Bednarikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce550,98 kBAdobe PDFView/Open
Bednarikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce588,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Bednarikova.pdfPrůběh obhajoby práce340,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.