Title: Syntakticko stylistická analýza sportovní publicistiky
Other Titles: Syntactical and stylistic analysis of sports journalism
Authors: Kubečková, Martina
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15159
Keywords: publicistický styl;publicistika;sportovní publicistika;fotbalová publicistika;syntakticko stylistická analýza
Keywords in different language: journalistic style;journalism;syntactical and stylistic analysis;sports journalism;football journalism
Abstract: Tématem bakalářské práce je syntakticko stylistický rozbor psané sportovní publicistiky, respektive té fotbalové. Teoretická část se zabývá problematikou publicistického stylu, dále ve zkratce charakterizuje kritéria analýzy. Obsahem praktické části je samotná analýza excerpovaného materiálu. Vybrané komunikáty pocházejí ze dvou zdrojů - deníku Sport a magazínu Hattrick. Cílem je zaměřit se na užité jazykové prostředky, celkový popis a utřídění jednotlivých jevů.
Abstract in different language: Bachelor thesis on theme syntactical and stylistic analysis of sports journalism sets out to describe the language resources used in two types of texts Diary Sport (opening article and article describing a match) and then to compare the means of language lexical resources that are in the text of the magazine Hattrick (interviews). Theoretical section briefly describes the journalistic style. Another part is about analysis criteria. In the practical part, the author sought to lexical resources used in journalistic texts chosen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce400,76 kBAdobe PDFView/Open
kubeckova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce331,77 kBAdobe PDFView/Open
kubeckova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce50,09 kBAdobe PDFView/Open
kubeckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce205,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.