Title: Veřejná diplomacie Velké Británie: Od tradičního pojetí k moderním výzvám
Other Titles: Public diplomacy of Great Britain: From traditional approach to modern challenges
Authors: Semanská, Lucie
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15187
Keywords: veřejná diplomacie;kulturní diplomacie;Velká Británie;soft power;BBC;British council
Keywords in different language: public diplomacy;cultural diplomacy;Great Britain;soft power;BBC;British council
Abstract: Práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou hlavní rozdíly mezi tradičním pojetím veřejné diplomacie a tzv. novou veřejnou diplomacií. Tyto rozdíly jsou sledovány na příkladu veřejné diplomacie Velké Británie, a to konkrétně prostřednictvím tří proměnných: aktérů, nástrojů a geografického zacílení. Za přechodový mezník si autorka stanovila nástup vlády Tonyho Blaira v roce 1997. Závěrečná komparace obou období potvrzuje, že současná britská veřejná diplomacie naplňuje koncept nové veřejné diplomacie. Ačkoli hlavní aktéři jsou v obou sledovaných obdobích stejní, hlavní rozdíl je v jejich vzájemné spolupráci a spolupráci s dalšími aktéry. Na rozdíl od prvního období je po roce 1997 patrná snaha o dlouhodobé plánování veřejné diplomacie. Zřetelné rozdíly jsou také v nástrojích a geografickém zacílení, které je v současné době více propojeno s ekonomickými prioritami Velké Británie.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to find out, what is the difference between traditional concept and new approach to public diplomacy while illustrating it in the example of the public diplomacy of Great Britain. To do so I define three variables which I examine: actors, instruments and geographical aiming of the public diplomacy of Great Britain. The beginning of Tony Blair government in 1997 is put as the transitional point. The first chapter presents the theory of the public diplomacy while focused on the difference and the three variables on the theoretic level. As the final comparative part of the thesis concludes, the current public diplomacy has fulfilled the new concept. Although the main actors are persistent in both periods, the main difference is visible in their mutual cooperation and cooperation with other actors. Contrary to the first period, after 1997 there is apparent effort for long-term planning of the public diplomacy. There are differences also in the instruments and geographical aiming, where connection with economic priorities of Great Britain is more evident.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semanska DP.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Semanska_DP_VED.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordView/Open
Semanska_opo.docxPosudek oponenta práce40,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Semanska.pdfPrůběh obhajoby práce276,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.