Title: Korporátní společenská odpovědnost British Petroleum
Other Titles: Corporate Social Responsibility of BP
Authors: Kopetzká, Kateřina
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15195
Keywords: společenská odpovědnost firem;udržitelnost;nadnárodní korporace;ropné společnosti;British Petroleum ;ideální typ;normy;Mexický záliv;havárie Deepwater Horizon
Keywords in different language: corporate social responsibility;sustainability;transnational corporation;oil companies;British Petroleum ;ideal type;norms;Gulf of Mexico;Deepwater Horizont disaster
Abstract: Tématem této práce je korporátní společenská odpovědnost ropné společnosti BP. Práce je rozdělená do tří částí. V úvodní je představen koncept společenské odpovědnosti, jeho vývoj, definice, výhody a kritika. Další část se zabývá společenskou odpovědností jako normou a praktickými podobami CSR. Třetí část je případovou studií společenské odpovědnosti BP během havárie v Mexickém zálivu. Práce porovnává chování společnosti BP, které vyplynulo z interpretací tří vybraných aktérů - společnosti BP, americké vlády a nevládní organizace s ideálním typem odpovědné firmy. Tento ideální typ byl vytvořen na základě metody Maxe Webera. Cílem práce je zjistit, zda se chování společnosti BP během havárie v Mexickém zálivu slučovalo se zásadami a principy CSR, ke kterým se firma hlásí.
Abstract in different language: The issue of this diploma thesis is corporate social responsibility (CSR) of the oil company BP. The thesis is divided into three parts. In the introductory part is presented the concept of social responsibility, its development, definitions, benefits and criticism. The following section deals with social responsibility as the norm and practical forms of CSR. The third part is a case study of corporate social responsibility of BP during the disaster in the Gulf of Mexico. The thesis compares the behavior of BP, which resulted from the interpretation of the three selected actors BP, U.S. government, and non-governmental organization, with the ideal type of responsible company. This ideal type of responsible company was created based on the Max Weber methodology. . The aim of this diploma thesis is to discover whether the behavior of BP during the Gulf of Mexico disaster was consistent with principles of CSR, which the company promotes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kopetzka.pdfPlný text práce609,85 kBAdobe PDFView/Open
Kopetzka_ved_mvmgr.pdfPosudek vedoucího práce532,92 kBAdobe PDFView/Open
Kopetzka_DP_OPO.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kopetzka.pdfPrůběh obhajoby práce333,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.