Title: Zrušení nevolnictví Josefem II. v r. 1781
Other Titles: Abolition of serfdom by Joseph II. in 1781
Authors: Cásková, Barbora
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15235
Keywords: Josef II.;Marie Terezie;osvícenství;osvícenský absolutismus;josefinismus;selské povstání;robotní patent;patent o zrušení nevolnictví;raabizace;tereziánský katastr rustikální;berní reforma;urbariální reforma;selské guberno;18. století
Keywords in different language: Joseph II.;Maria Theresa;enlightenment;enlightened absolutism;josefinismus;peasant revolt;labour law;abolition of serfdom law;raab land system;Maria Theresa land register;inland revenue reform;urbarial reform;peasant governy;18th century
Abstract: Den 1. 11. 1781 se do historie českého lidu zapsal jako den osvobození českého selského stavu od vykořisťování. Ovšem, než k tomuto dni došlo, utrpěl český venkov mnoho ran, a to jak ze strany církve a vrchnosti, tak ale i ze strany panovnické, která spíše podporovala práva vrchností. Pod vlivem osvícenských myslitelů začala Marie Terezie, ale hlavně její následovník Josef II., upravovat vrchnostensko-poddanský vztah a stavět se na stranu utlačovaných poddaných. Samotný Patent o zrušení nevolnictví se setkal s obrovským odporem ze strany vrchnosti, která oponovala, že nic takového jako nevolnictví vlastně neexistuje, tím pádem není co rušit. Pravdou je, že nic takového nikdy nebylo právně zakotveno, ovšem v praktické rovině existovala skutečnost, že měla vrchnost možnost násilím si udržet pracovní sílu tedy nevolníky.
Abstract in different language: The 1st of November 1781 saw the liberation of all Czech people from labour exploitation. People from the countryside had suffered a great deal. Under the thumb of enligtenment thinkers Maria Theresia and mainly her successor Joseph II. began to edit the relationship between serfs and lords and stand on the side of serfs. The abolition of serfom Law met a huge impatiance from the lords, who always denied the serfdom actually existed, and therefore had thought abolition unnecessary. The true is that anything like this has never been ensue in law, but in practical terms there was the fact that the lords had the opportunity to forcibly keep the workforce the serfs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Caskova_na portal.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP - Caskova Barbora.pdfPosudek vedoucího práce32,72 kBAdobe PDFView/Open
OP - Caskova Barbora.pdfPosudek oponenta práce37,74 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Cakova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce46,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.