Title: Ústavněprávní vývoj v Československu v letech 1960-1989
Other Titles: The progress of constitutional law in the Czechoslovakia between the years 1960 - 1989
Authors: Fučíková, Kateřina
Advisor: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15237
Keywords: Komunistická strana Československa;komunismus;socialismus;mocenský monopol;socialistická ústava;federace;Pražské jaro;normalizace;Sametová revoluce
Keywords in different language: The Communist Party of Czechoslovakia;communism;socialism;monopoly of power;Socialist Constitution;federation;Prague Spring;normalization;the velvet revolution
Abstract: Ústavněprávní vývoj v Československu v letech 1960 1989 byl ovlivněn mezinárodní politickou situací; únorovými událostmi roku 1948, kdy se Komunistická strana Československa chopila moci a započala přetváření společenského a politického systému dle vzoru sovětských socialistických ideálů; a snahou ze strany Sovětského svazu o udržení komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy. Symbolem pro ukončení tohoto režimu v Československu se stal 17. 11. 1989.
Abstract in different language: Constitutional developments in Czechoslovakia in the years 1960 - 1989 was affected by international political situation, by the February events of 1948, when the Communist Party came to power and began the transformation of the social and political system according to the model of Soviet Socialist ideals, and by efforts by the Soviet Union to maintain the communist regimes in Central and Eastern Europe. The 17th of November 1989 became the symbol for the end of this regime in Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Fucikova.pdfPlný text práce852,93 kBAdobe PDFView/Open
BP - Fucikova Katerina.pdfPosudek vedoucího práce39,58 kBAdobe PDFView/Open
OP - Fucikova Katerina.pdfPosudek oponenta práce33,83 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Fucikova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce47,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.