Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorDrtil, Marek
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:25Z
dc.date.available2013-03-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:25Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier55438
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15239
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je přiblížit vývoj policejní správy v Čechách, zejména pak od roku 1918 do roku 1938. V těchto letech se chci zaměřit na vývoj policie a poukázat na jejich kompetence. V první řadě chci přiblížithistorický vývoj policie v Zemích koruny české a historický exkurz. Následně se zaměřím na celkový vývoj policejních sborů od vzniku Československé republiky až do roku 1938. V další části mé bakalářské práce zmíním zrod Českolovenské republiky, vývoj policejních sborů, státní policejní úřady a četnictvo. Ke konci mé bakalářské práce přiblížím vývoj trestního řízení na území tehdejší Československé republiky.cs
dc.format39 s. (69 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectpoliciecs
dc.subjectpolicejní správacs
dc.subjectpolicejní sborcs
dc.subjectčetnictvocs
dc.subjectstátní úřadycs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.titleVývoj policejní správy 1918-1938cs
dc.title.alternativePolice administration development in years 1918-1938en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of the bachelor thesis is to approach the evolution of the police administration in Bohemia, in particular between years 1918 and 1938. I would like to target the development of police forces during those years and to refer to their competences. First of all I would like to describe the historical development of the police in the Czech Royal lands, and then historical excursus in general. Consequently I want to focus on general development of the police forces since the foundation of the Czechoslovak Republic till year 1938. Next parts of my bachelor thesis are describing the birth of the Czechoslovak Republic, the development of the police forces, government police offices and gendarmerie. The conclusion of this thesis deals with development of criminal proceedings in the area of the Czechoslovak Republic.en
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedpoliceen
dc.subject.translatedpolice administrationen
dc.subject.translatedpolice forcesen
dc.subject.translatedgendarmerieen
dc.subject.translatedgovernment officesen
dc.subject.translatedcriminal proceedingsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marek Drtil.pdfPlný text práce228,09 kBAdobe PDFView/Open
BP - Drtil Marek.pdfPosudek vedoucího práce77,5 kBAdobe PDFView/Open
OP - Drtil Marek.pdfPosudek oponenta práce27,38 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Drtil Marek.pdfPrůběh obhajoby práce47,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.