Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJelínek, Libor
dc.contributor.authorFrydlewicz, Lukasz
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:31Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:31Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-08-18
dc.identifier54397
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15243
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je seznámení se s možnostmi návrhu a realizací řídící jednotky pro řízení malé CNC frézky, jejíž mechanická konstrukce byla již dříve navržena během projektu č. 4. První část práce je zaměřena na seznámení čtenáře se současným stavem a směry vývoje řídících systémů malých souřadnicových frézek. V další části je popsán návrh a realizace řídící jednotky pro zmíněnou frézku. Jsou zde popsány důvody proč jsem zvolil jednotlivá řešení a výsledky mé práce.cs
dc.format56 s. 61 868 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectportálová frézkacs
dc.subjectTB6560cs
dc.subjectSeeduinocs
dc.subjectMach3cs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.titleŘídicí jednotka souřadnicové frézky s krokovými motorycs
dc.title.alternativeControl unit for planar milling machines with stepper motorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to show possibilities of a design and implementation of the control unit for a small CNC milling machine. The mechanical structure of the machine was previously created in project No. 4. The first part of the thesis is aimed on explanation of the current state and trends of control systems for small CNC machines. The next section describes design and implementation of control units for my CNC router. Discussed here are the reasons why I chose particular solutions and the results of my worken
dc.subject.translatedCNCen
dc.subject.translatedportal milling machineen
dc.subject.translatedTB6560en
dc.subject.translatedSeeduinoen
dc.subject.translatedMach3en
dc.subject.translatedstepper motoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukasz_Frydlewicz.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Frydlewicz-v.pdfPosudek vedoucího práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Frydlewicz-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.