Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGeorgiev, Daniel
dc.contributor.authorKasl, Hynek
dc.date.accepted2014-06-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:34Z-
dc.date.available2013-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:34Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-16
dc.identifier59727
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15250
dc.description.abstractJe známe, že nekódující RNA hrají významnou roli v regulaci transkripce a translace v genetických sítích. Jednoduché jednokrokové mechanismy aktivace/inhibice jsou dobře zdokumentované v literatuře. Cílem tohoto projektu je prozkoumat dynamické vlastnosti regulace translace používající opakované hybridizace RNA s oblastí 5'UTR mRNA. Je předpokládáno, že takovýto typ regulace vykazuje dynamiku vhodnou v proofreading mechanismech a podobnou mechanismům kooperativity.cs
dc.format35 s. (50 126 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregulace translacecs
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectnumerická optimalizacecs
dc.subjectsmall RNAcs
dc.subjectsyntetická biologiecs
dc.subjectbuněčná kybernetikacs
dc.titleEfekty dynamických riboregulátorů na zpracování signálů při genové expresi prokaryotcs
dc.title.alternativeEffects of dynamic riboregulators on signal processing in prokaryotic gene expressionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIt is well known that non-coding RNA sequences play an important role in transcriptional and translational regulatory networks. Simple one-step activation/inhibition methods are well documented in literature. The purpose of this project is to explore dynamic properties of translational regulation based on recurrent RNA hybridization with the 5' untranslated mRNA regions. It is hypothesized that RNA-based regulation exhibits dynamics with important proofreading functions and mechanisms of cooperativity.en
dc.subject.translatedtranslational regulationen
dc.subject.translatedmathematical modellingen
dc.subject.translatednumerical optimizationen
dc.subject.translatedsmall RNAsen
dc.subject.translatedsynthetic biologyen
dc.subject.translatedcell cyberneticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BachelorThesis_HynekKasl.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Kasl-v.pdfPosudek vedoucího práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Kasl-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,75 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.