Název: Druhy elektromotorů pro hybridní automobily
Další názvy: Types of electric motors for hybrid cars
Autoři: Hlinovský, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Řezáček, Petr
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15259
Klíčová slova: hybridní pohon;sériový;paralelní;elektromotor;akumulátor
Klíčová slova v dalším jazyce: hybrid drive;serial;parallel;electric motor;battery
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku hybridních pohonů. V první části se věnuje rozdělení hybridních pohonů podle uspořádání a koncepce, ve druhé pak problematikou akumulace elektrické energie v automobilech. Poslední část práce se zaměřuje na druhy elektrických motorů vhodných pro použití v hybridních automobilech a uvádí přehled aktuálně používaných elektrických motorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on hybrid systems used in automobiles. In the second part this work analyzes problems of energy storage in cars. Third part of this work focuses on types of electric motors that are suitable for use in hybrid vehicles and summarizes the types of electric motors which are currently used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
druhy elektromotoru pro hybridni automobily.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053683_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053683_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053683_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce260,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.