Název: Návrh inteligentního domu
Další názvy: Design of the Smart House
Autoři: Horák, Otakar
Vedoucí práce/školitel: Hamar, Roman
Oponent: Štekl, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15261
Klíčová slova: inteligentní dům;Tecomat Foxtrot;Control4;elektroinstalace;zabezpečení;multimédia;vytápění;osvětlení
Klíčová slova v dalším jazyce: smart house;Tecomat Foxtrot;Control4;electrical installation;safety;multimedia;heating;lighting
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem inteligentního rodinného domu a zároveň je v bakalářské práci provedena ekonomická rozvaha navrženého systému. Bakalářská práce seznamuje s použitými technologiemi a možnostmi, které nám trh nabízí. Hlavní částí této bakalářské práce je projektování systému pro řízení inteligentního rodinného domu. Pomocí tohoto systému jsme schopni zvýšit komfort uživatelů, zvýšit jejich bezpečí a snížit provozní náklady.
Abstrakt v dalším jazyce: The present Bachelor thesis deals with a designing of an intelligent house and with an financial analysis of the proposed system. Bachelor thesis introduces technologies which were used and the options offered on the market. The main part of this thesis is designing a system for the controlling of a smart house. Thanks to this system we are able to enhance the user comfort, to raise their security and reduce operating costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Otakar_Horak-E10B0032P.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053702_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053702_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053702_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.