Název: Projekt klasické elektroinstalace a návrh inteligentních prvků v rodinném domě
Další názvy: Conventional design of electric instalation and design of smart elements in a family house
Autoři: Ludvík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kuchynková, Jana
Frank, Luboš
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15262
Klíčová slova: elektrický rozvod;klasická elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace;vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical wiring;classic wiring;intelligent wiring;wiring
Abstrakt: Obsahem této bakalářské práce je kompletní projekt klasické elektroinstalace, který obsahuje jednotlivé části elektroinstalace, technickou zprávu, kontrolu a dimenzaci, pro hlavní přípojku rodinného domu. Dále popisuji navrhované inteligentní prvky pro rodinný dům. Nakonec provádím ekonomické zhodnocení klasické i inteligentní elektroinstalace s navrhovanými prvky a porovnávám výhody a nevýhody klasické elektroinstalace s inteligentní elektroinstalací.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this bachelor thesis is a complete project of the classic wiring, which contains the various parts of the electrical, technical reports and checking and dimensioning for the main connection of the house. Also describe the proposed intelligent features for the house. In the end I performing an economic evaluation of the classic wiring and the intelligent wiring with proposed intelligent features and compare the advantages and disadvantages the classic wiring and intelligent electrical installations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Projekt klasicke elektroinstalace a navrh inteligentnich prvku v rodinnem dome.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053714_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053714_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053714_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15262

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.