Název: Diagnostika a monitoring průchodek
Další názvy: Diagnostics and monitoring of bushings
Autoři: Soukup, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Dončuk, Jan
Oponent: Mráz, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15269
Klíčová slova: průchodka;transformátor;diagnostika;monitoring;konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: bushing;transformer;diagnostics;monitoring;construction
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá průchodkami pro transformátory. Obsahuje stručnou historii, popis jednotlivých druhů průchodek a vysvětlení jejich konstrukce a výroby. Práce se taktéž zabývá diagnostikou a monitoringem průchodek a to konkrétně popisem principů a porovnáním jednotlivých systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main subject of this bachelor work is transformer bushings. The work contains short history of bushings, description of their types and explanation of bushing construction and manufacture process. Off-line diagnostics and on-line monitoring systems and principles are also described and compared in this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soukup_Jiri_BP_web.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058649_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058649_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058649_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.