Název: Magneto-viskózní a teplotně-viskózní vlastnosti magnetických kapalin
Další názvy: Magneto-viscous and Temperature-viscous Properties of Magnetic Liquids
Autoři: Laštovička, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Polcar, Petr
Oponent: Jansa, Jindřich
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15271
Klíčová slova: magnetická kapalina;ferokapalina;magnetoreologická kapalina;statická viskozita;dynamická viskozita
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic fluid;ferrofluid;magnetorheological fluid;static viscosity;dynamic viscosity
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na závislost viskozity magnetických kapalin na teplu a na magnetickém poli. Práce obsahuje popsání vlastností, využití a viskozity a na závěr je experimentálně ověřen magnetoviskózní jev.
Abstrakt v dalším jazyce: Following work is focused on viscosity of magnetic fluids and its dependence on temperature and magnetic field. Work contains properties of magnetic fluids, usage and viscosity explanation, and magnetoviscous effect is experimentally verified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jakub Lastovicka 2014.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058657_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058657_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058657_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.