Title: Možnosti detekce poruch na kabelových trasách
Other Titles: Possibilities of Cable Fault Detection
Authors: Tolar, Lukáš
Advisor: Veselý, Ondřej
Referee: Nejdl, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15273
Keywords: detekce kabelových poruch;lokalizace kabelových poruch;měření;vodič;kabel;kabelové trasy
Keywords in different language: cable fault detection;cable fault location;measurement;wire;cable;cable routes
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na příčiny vzniku poruch a možnosti detekce poruch na kabelových trasách. Jsou zde uvedeny metody odrazu impulsů, sekundárně impulzní metoda / několikanásobná impulzní metoda, rázová metoda, dokmitávací metoda a můstková metoda.
Abstract in different language: This bachelor's project is oriented on causes of faults and possibilities of detection faults on the cable routes. There are the methods of time domain reflection, secondary impulse method / multiple impulse method, impulse current method, decay method and bridge method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Tolar_Lukas.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
058662_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,53 kBAdobe PDFView/Open
058662_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,43 kBAdobe PDFView/Open
058662_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.