Název: Návrh elektroinstalace rodinného sídla
Další názvy: Proposal for wiring system of family residence
Autoři: Jirovský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15276
Klíčová slova: elektroinstalace;elektrické rozvody;elektrická zařízení;bleskosvod;tepelné ztráty;tepelné čerpadlo;klasická elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace
Klíčová slova v dalším jazyce: wiring system;electrical wiring;electrical devices;lightning conductor;heat losses;heat pump;classic wiring system;intelligent wiring system
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kompletní projekt elektroinstalace rodinného sídla klasickým způsobem. Práce obsahuje základní požadavky z hlediska těch nejdůležitějších technických předpisů a norem pro projektování elektroinstalací. V práci je dále vypracována technická zpráva, projektová dokumentace a ekonomická bilance pro projekt elektroinstalace rodinného sídla klasickým způsobem. Součástí práce jsou také výpočty potřebné k realizaci projektu elektroinstalace a to včetně dimenzování a návrhu tepelného čerpadla pro vytápění objektu. V závěru práce je provedeno porovnání klasické a inteligentní elektroinstalace z hlediska náročnosti, komfortu a ceny.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis is focused on the complete project of wiring system in a family residence in a classical way. The thesis includes basic requirements in terms of the most important technical rules and standards for design of wiring system. The thesis also includes a technical report, a project documentation and a cost analysis for the project of wiring system in a classical way. This thesis deals with project and the design of the heating system using a heat pump. Finally, this thesis compares a classical and a intelligent wiring system including demands, comfort and price.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC 2014 TISK_revize STEKL Batek word PORTAL.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058667_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058667_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirovsky_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce101,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.