Název: Návrh fotovoltaického systému pro rodinný dům
Další názvy: Design of photovoltaic system for family house
Autoři: Schoř, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Dvorský, Emil
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15277
Klíčová slova: FV systém;TDD diagram;sluneční energie;elektrická energie;sluneční konstanta;FV panel;měnič napětí;svodič přepětí;elektroměr;distribuční síť;účinnost;ekonomické vyhodnocení;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: PV system;TDD diagram;solar energy;electric energy;solar constant;solar panel;voltage converter;surge voltage arrester;electrometer;distribution network efficiency;economic evaluation;investment returns
Abstrakt: Obsahem této bakalářské práce je návrh FV systému pro rodinný dům. První část se zabývá zhodnocením zvoleného rodinného domu z hlediska energetické náročnosti a konstrukčních parametrů. Dále pak výpočet dopadající sluneční energie, samotný návrh systému a výběr komponentů systému. V závěru práce se nachází ekonomické vyhodnocení a výpočet návratnosti navrženého systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor thesis is design of the PV systém for the family house. The first part deals with evaluation of the selected house in terms of energy and construction parameters. Then is calculation of solar energy, design system and selection system components. Economic evaluation and calculation of return of the systém are at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jiri Schor 2014 - Navrh fotovoltaickeho systemu na rodinny dum.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058668_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.