Title: Návrh fotovoltaického systému pro rodinný dům
Other Titles: Design of photovoltaic system for family house
Authors: Schoř, Jiří
Advisor: Dvorský, Emil
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15277
Keywords: FV systém;TDD diagram;sluneční energie;elektrická energie;sluneční konstanta;FV panel;měnič napětí;svodič přepětí;elektroměr;distribuční síť;účinnost;ekonomické vyhodnocení;návratnost
Keywords in different language: PV system;TDD diagram;solar energy;electric energy;solar constant;solar panel;voltage converter;surge voltage arrester;electrometer;distribution network efficiency;economic evaluation;investment returns
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je návrh FV systému pro rodinný dům. První část se zabývá zhodnocením zvoleného rodinného domu z hlediska energetické náročnosti a konstrukčních parametrů. Dále pak výpočet dopadající sluneční energie, samotný návrh systému a výběr komponentů systému. V závěru práce se nachází ekonomické vyhodnocení a výpočet návratnosti navrženého systému.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is design of the PV systém for the family house. The first part deals with evaluation of the selected house in terms of energy and construction parameters. Then is calculation of solar energy, design system and selection system components. Economic evaluation and calculation of return of the systém are at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jiri Schor 2014 - Navrh fotovoltaickeho systemu na rodinny dum.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
058668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,72 kBAdobe PDFView/Open
058668_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,13 kBAdobe PDFView/Open
058668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.