Název: Návrh vysokofrekvenčního transformátoru pro laboratorní účely
Další názvy: The Design of High-Frequency Transformer for Laboratory Purposes
Autoři: Regner, Martin
Vedoucí práce/školitel: Souček, Jakub
Oponent: Krpal, Ondřej
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15279
Klíčová slova: izolant;plynný izolant;elektrická vodivost;ionizace atomů a molekul;elektrická pevnost;elektrický výboj;částečný výboj;návrh;zařízení;simulace výbojové činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: insulant;gas insulant;electrical conductivity;ionization of atoms and molecules;dielectric strength;electrical discharge;partial discharge;design;device;simulation electrical discharge
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce nejprve seznamuje s vodivostí plynných izolantů z fyzikálního hlediska. Vysvětluje pojmy jako nárazová a povrchová ionizace a fotoionizace. Popisuje elektrickou pevnost plynného izolantu včetně její závislosti na frekvenci. Objasňuje princip vzniku elektrických výbojů v plynech a poskytuje přehled o jejich rozdělení. Seznamuje s mechanismem částečných výbojů, s rozdělením dle místa vzniku a s různými typy částečných výbojů, s jejich důležitými parametry a vysvětluje jednoduchý princip pro detekci částečných výbojů. Na konec práce je popsán Teslův transformátor typu SSTC jako zařízení pro simulaci výbojové činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis introduces the conductivity of gaseous insulating systems from the physical point of view. It explains concepts such as impact and surface ionization and photo ionization. Next, it describes the dielectric strength of the gaseous insulating systems including its dependence on the frequency. This thesis provides an overview of hierarchy of electrical discharge and it introduces with mechanism of partial discharge. In addition, partial discharges are described with their important parameters. At the end of the thesis is described the type of SSTC Tesla coil as a device to simulate the electrical discharge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarske_prace_Martin_Regner.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058671_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058671_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058671_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.