Název: Ověřování parametrů prostředí interiéru
Další názvy: Verification of Environmental Parametres Indoors
Autoři: Strnad, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Gonová, Ilona
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15280
Klíčová slova: Parametry prostředí;tepelná pohoda;teplota vzduchu;vlhkost vzduchu;koncentrace CO2;osvětlení;PMV;PPD
Klíčová slova v dalším jazyce: The environmental parameters;thermal comfort;air temperature;air humidity;fraction of carbon dioxide in air;illumination;PMV (predicted mean vote);PPD (predicted percentage of dissatisfied)
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje parametry prostředí interiéru a způsoby jejich měření. Dále se zabývá souhrnem vlivů působících na tepelnou pohodu a zhodnocením výsledků naměřených parametrů ve školní laboratoři.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the environmental parameters indoors and procedures of their measuring. It also deals with the summary of influences acting on the thermal comfort and with evaluation of results of parameters measured in university laboratory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bp.Strnad.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058672_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058672_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058672_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.