Název: Porovnání indukčního a přímého odporového ohřevu
Další názvy: Comparison of the induction and direct resistance heating
Autoři: Benda, Jan
Vedoucí práce/školitel: Jiřinec, Stanislav
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15282
Klíčová slova: indukční ohřev;přímý odporový ohřev;numerický výpočet;analytický výpočet;doba ohřevu;Jouleovy ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: induction heating;direct resistance heating;numerical calculation;analytical calculation;heating time;Joule losses
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá porovnáním indukčního a přímého odporového ohřevu. Na začátku práce je uvedena teorie ohřevů. V další části jsou vypsány rovnice popisu-jící elektromagnetické pole. V následujících kapitolách je proveden numerický výpočet pro indukční ohřev, analytický výpočet pro přímý odporový ohřev a porovnání napájecích proudů.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor's thesis is focused on comparison of induction and direct re-sistance heating. First part provides theoretical overview of basic principles and use of those heating methods. In the next part, most important formulas for electromagnetic field are shown. Last part of the thesis describes numeric calculation for induction heating and analytic calculation for direct resistance heating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Benda_elektrinicka.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058675_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce362,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benda_O.jpgPosudek oponenta práce247,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
058675_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.