Název: Přehled analogových syntezátorů
Další názvy: Review of analog synthesizers
Autoři: Majer, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Zuzjak, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15283
Klíčová slova: syntezátor;aditivní syntéza;subtraktivní syntéza;FM syntéza
Klíčová slova v dalším jazyce: synthesizer;additive synthesis;subtractive synthesis;FM synthesis
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analogové syntezátory. Jejím cílem bylo vytvořit přehled historického vývoje analogových syntezátorů, popsat jednotlivé syntézy, které byly využívány těmito syntezátory a představení možností dnešních analogových syntezátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on analog synthesizers. The objective of this thesis was to create review of historical development of analog synthesizers, describe the various syntheses, which were used by those synthesizers and present possibilities of current analog synthesizers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jakub_Majer_E13B0130P.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058677_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058677_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058677_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.