Název: Současný stav zavádění Lean Six Sigma v podnicích s elektrotechnickou výrobou
Další názvy: The current state of implementation of Lean Six Sigma in companies with electrical engineering production
Autoři: Grollmussová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Bandžáková, Katarína
Oponent: Šimota, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15289
Klíčová slova: Lean Six Sigma;Toyoyta;Ford;proces;projekt;DMAIC;zlepšování;vodič;generátor
Klíčová slova v dalším jazyce: Lean Six Sigma;Toyota;Ford;process;project;DMAIC;improvement;conductor;generator
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis metodik a nástrojů metod Lean Six Sigma, hodnocení jejich spojení a oblasti využití výsledné metody Lean Six Sigma s popisem vybraného případu aplikace této metody Oddělením trvalého zlepšování ve společnosti BRUSH SEM s.r.o. na pracovišti přípravy vodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the principles of the methods Lean and Six Sigma. It contains description of their methodology and tools, evaluation of their connection and fields of applicattion. The second part of thesis describes case of application Lean Six Sigma by Department of continuous improvement in the company BRUSH SEM s.r.o. at workplace of conductor preparation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Grollmussova_Tereza_2014.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058686_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grollmussova_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce104,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.