Název: Studie antikoronových ochran u velkých točivých strojů
Další názvy: The study of anticoronna protection in large rotating machines
Autoři: Hajný, Marek
Vedoucí práce/školitel: Krpal, Ondřej
Oponent: Harvánek, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15290
Klíčová slova: vodivé ochrany;polovodivé ochrany;izolační systém;částečné výboje;vinutí
Klíčová slova v dalším jazyce: conductive coating;semi-conductive coating;insulation system;partial discharges;winding
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzniku částečných výbojů ve velkých točivých strojích a na jejich eliminaci. Práce v úvodu popisuje konstrukci vysokonapěťových točivých strojů a vznik částečných výbojů. Dále se práce zaměřuje na vznik výbojů jak v drážkách statorových vinutí, tak na výstupu z nich, a na jejich eliminaci pomocí vodivých a polovodivých ochran. Poslední část práce se zabývá měřením polovodivých ochran na tyčích. Tyto výsledky jsou poté porovnávány s měřením na sklotextitních trubkách.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is specialized to genesis partial discharges in high-voltage winding of rotate machine and their elimination. At the beginning, the thesis describes the construction of high-voltage rotate machine and genesis partial discharges. Next part of the thesis is specialized to genesis discharges in slots of the stator winding and output from the slot, and elimination using conductive and semi-conductive shields. Last part of the thesis is dealt to measurement semi-conductive protection applied to the bar. The results of measurement are compared with measurement semi-conductive protection applied to the sklotextit pipe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Marek_Hajny_Studie antikoronovych ochran u velkych tocivych stroju.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058687_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058687_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058687_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15290

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.