Title: Termovizní měření budovy
Other Titles: Thermovision Measurement of the Building
Authors: Špiroch, Marek
Advisor: Gonová, Ilona
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15293
Keywords: termokamera;odražená teplota;emisivita;infračervená termografie;černé těleso;vyhodnocení termogramu;bezdotykové měření;určení teploty
Keywords in different language: thermal camera;reflected temperature;emissivity;infrared thermography;black body;evaluation of thermogram;non-contact measurement;determine temperatur
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá termovizním měřením. Teoreticky je zaměřena na problematiky odražené teploty a emisivity. Popisuje měření odražené teploty a emisivity. Dále obsahuje vyhodnocení termovizního měření vybrané budovy.
Abstract in different language: This thesis deals with the thermovision measurements. The theoretical part focuses on the background concerning reflected temperature and emissivity. The thesis describes measurement reflected temperature and emissivity. Next, it contains evaluation of thermography measurement selected building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Spiroch BP E11B0518P.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFView/Open
058690_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,72 kBAdobe PDFView/Open
058690_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,13 kBAdobe PDFView/Open
058690_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.