Název: Testování aktivity tavidel pomocí testu roztékavosti
Další názvy: Flux activity testing by spread area method
Autoři: Harman, Dominik
Vedoucí práce/školitel: Rendl, Karel
Oponent: Wirth, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15294
Klíčová slova: Pájení;pájka;tavidlo;smáčitelnost;pájitelnost;test roztékavosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Soldering;solder;flux;wettability;solderability;wetting test
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje proces pájení a pájecí tavidla. Teoretická část se zaměřuje na vznik pájeného spoje, pájky, metody testování pájitelnosti a tavidla užívaná v pájecím procesu. V praktické části je popsán experiment, který je zaměřený na testování pájitelnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the soldering proces and soldering flux. The theoretical part focuses on the creation of solder joint, solder, solderability testing methods and flux used in the soldering process. The practical part describes the experiment that aims solderability testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_dominik_harman.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058691_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058691_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058691_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.