Název: Vliv komerčních magnetických kapalin na lidský organismus
Další názvy: Commercial Magnetic Liquids Effect on Human Organism
Autoři: Fejfarová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Mayer, Daniel
Oponent: Ledvinová, Marcela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15296
Klíčová slova: magnetická kapalina;magnetoreologická kapalina;ferokapalina;zdravotní rizika;biokompatibilita;hypertermie;termoablace;ochranný oděv;hygienická opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic fluid;magnetorheological fluid;ferrofluid;health risks;biocompatibility;hyperthermia;thermoablation;protective clothing;hygienic measures
Abstrakt: Tato práce se zabývá možným vlivem magnetických kapalin na lidský organismus. Úvodní část obsahuje seznámení s magnetickými kapalinami a seznamuje s obsahem i cíli bakalářské práce. Následující kapitola se zabývá podrobnějším představením magnetických kapalin a jejich vlastností. Další kapitoly jsou věnovány výrobcům a distributorům magnetických kapalin, cenovým relacím a portfoliu kapalin dostupných na trhu. Na tyto kapitoly navazuje část práce zabývající se možnými zdravotními riziky souvisejícími se stykem člověka s těmito kapalinami, která současně obsahuje kritické hodnocení aplikací využívajících magnetickou kapalinu z hlediska možnosti kontaktu kapaliny s člověkem. Zároveň jsou zde uvedena hygienická doporučení pro práci s kapalinami.
Abstrakt v dalším jazyce: Magnetic fluid, magnetorheological fluid, ferrofluid, health risk, biocompatibility, hyperthermia, thermoablation, protective clothing, hygienic measures
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv komercnich magnetickych kapalin na lidsky organismus.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058693_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058693_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058693_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.