Title: Vliv komerčních magnetických kapalin na lidský organismus
Other Titles: Commercial Magnetic Liquids Effect on Human Organism
Authors: Fejfarová, Hana
Advisor: Mayer, Daniel
Referee: Ledvinová, Marcela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15296
Keywords: magnetická kapalina;magnetoreologická kapalina;ferokapalina;zdravotní rizika;biokompatibilita;hypertermie;termoablace;ochranný oděv;hygienická opatření
Keywords in different language: magnetic fluid;magnetorheological fluid;ferrofluid;health risks;biocompatibility;hyperthermia;thermoablation;protective clothing;hygienic measures
Abstract: Tato práce se zabývá možným vlivem magnetických kapalin na lidský organismus. Úvodní část obsahuje seznámení s magnetickými kapalinami a seznamuje s obsahem i cíli bakalářské práce. Následující kapitola se zabývá podrobnějším představením magnetických kapalin a jejich vlastností. Další kapitoly jsou věnovány výrobcům a distributorům magnetických kapalin, cenovým relacím a portfoliu kapalin dostupných na trhu. Na tyto kapitoly navazuje část práce zabývající se možnými zdravotními riziky souvisejícími se stykem člověka s těmito kapalinami, která současně obsahuje kritické hodnocení aplikací využívajících magnetickou kapalinu z hlediska možnosti kontaktu kapaliny s člověkem. Zároveň jsou zde uvedena hygienická doporučení pro práci s kapalinami.
Abstract in different language: Magnetic fluid, magnetorheological fluid, ferrofluid, health risk, biocompatibility, hyperthermia, thermoablation, protective clothing, hygienic measures
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv komercnich magnetickych kapalin na lidsky organismus.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
058693_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,32 kBAdobe PDFView/Open
058693_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,64 kBAdobe PDFView/Open
058693_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.