Název: Vliv teploty FV článků na dodávaný výkon
Další názvy: Effect of PV cell temperature on supplied power output
Autoři: Lejsek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15297
Klíčová slova: sluneční záření;fotovoltaický panel;výkon FV panelu;vliv teploty FV panelu;solární článek;voltampérová charakteristika FV článku
Klíčová slova v dalším jazyce: solar radiation;photovoltaic panel;power output of PV panel;effect of PV panel temperature;solar cell;current-voltage characteristic of PV cell
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu teploty panelů na výkon fotovoltaického systému. Úvod je věnován slunečnímu záření a možnostem využití fotovoltaické technologie k výrobě elektrické energie. Rovněž jsou zde popsány důležité vlastnosti FV článků. V dalších kapitolách jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky provedených měření výkonů a teplot panelů a článků konkrétní FV elektrárny.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor thesis is the effect of panel temperature on power output of a photovoltaic system. The introduction of my Bachelor thesis deals with solar radiation and also is concerned with utilization of photovoltaic technology to generate electrical energy. Also, there are described important characteristics of photovoltaic cells. In other chapters there are summarized and evaluated the results of executed measuring of power outputs and temperatures for panels and cells of concrete photovoltaic plant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lejsek_Jaroslav_BC.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lejsek_V.jpgPosudek vedoucího práce153,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
058694_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058694_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.