Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrpal, Ondřej
dc.contributor.authorMarcel, Radek
dc.contributor.refereeSouček, Jakub
dc.date.accepted2014-06-24
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:56Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:56Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58699
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15299
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá tématikou termoelektrických jevů a jejich přímou aplikací v elektrotechnice. Popisuje jejich historii a obsahuje rozbor základních pojmů jednotlivých jevů. Obsáhle pojednává o využití termoelektrických článků. Závěrem je prakticky navržena, zkonstruována a nasimulována aplikace termoelektrického generátoru pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla spalovacích motorů.cs
dc.format57 s., 6 s. (72 999 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttermoelektrický jevcs
dc.subjectSeebeckův jevcs
dc.subjectPeltierův jevcs
dc.subjecttermoelektrický článekcs
dc.subjecttermočlánekcs
dc.subjecttermoelektrický generátorcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectalternativní zdrojcs
dc.subjectodpadní teplocs
dc.subjectsklízení energiecs
dc.titleVyužití termoelektrických jevů v elektrotechnicecs
dc.title.alternativeThe application of thermoelectric effects in electrical engineeringen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted thesis deals with the theme of thermoelectric phenomena and their direct applications in electrical engineering. The work describes its history and includes an analysis of the basic terms of the individual effects. The thesis extensively discusses the use of thermocouples. Also the application of a thermoelectric generator is practically designed, constructed and simulated to produce electricity from waste heat of combustion engines.en
dc.subject.translatedthermoelectric effecten
dc.subject.translatedSeebeck effecten
dc.subject.translatedPeltier effecten
dc.subject.translatedthermocoupleen
dc.subject.translatedthermoelectric generatoren
dc.subject.translatedtemperatureen
dc.subject.translatedalternative sourceen
dc.subject.translatedwaste heaten
dc.subject.translatedenergy harvestingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Radek MARCEL-Vyuziti termoelektrickych jevu v elektrotechnice.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
058699_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,62 kBAdobe PDFView/Open
058699_oponent.pdfPosudek oponenta práce418,39 kBAdobe PDFView/Open
058699_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce225,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.