Název: Zobrazovací jednotky
Další názvy: Display units
Autoři: Kučera, Vítězslav
Vedoucí práce/školitel: Havránek, Petr
Oponent: Šindelář, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15302
Klíčová slova: parametry displejů;technologie displejů;CRT;LCD;PDP;OLED;pixel
Klíčová slova v dalším jazyce: display parameters;display technology;CRT;LCD;PDP;OLED;pixel
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis zobrazovacích zařízení CRT, LCD, PDP, a OLED displeje. U každého zobrazovacího zařízení je popsána historie, princip funkce, technologie zobrazování a výhody/nevýhody. Závěr práce je věnován zhodnocení cenové náročnosti počáteční investice a provozu jednotlivých zobrazovacích jednotek.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on the description of CRT, LCD, PDP and OLED display devices. For each display device is described history, principle function, display technology and advantages/disadvantages. The conclusion of thesis is devoted to evaluation of the high cost of initial investment and operation of individual display units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zobrazovaci_jednotky.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058705_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058705_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058705_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15302

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.