Název: Pohon strojku na modelářskou hmotu
Další názvy: The Drive of a Machine for a Modeller Material
Autoři: Kratochvíl, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15303
Klíčová slova: stejnosměrný motor s permanentními magnety a převodovkou;regulátor otáček stejnosměrného motoru;schéma zapojení regulátoru;výběr elektrického pohonu;modelářský strojek na zpracování polymerové hmoty;permanentní magnety;magnetismus
Klíčová slova v dalším jazyce: DC permanent magnet motor and gearbox;DC motor speed controller;circuit diagram of controller;selection of electric drive;modellers gadget for processing of polymeric materials;permanent magnets;magnetism
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá řešením elektrického pohonu malého strojku na zpracování polymerové modelářské hmoty, určeného k sériové výrobě. V bakalářské práci je upřesněn pojem polymerová modelářská hmota a také specifikovány poţadavky na pohon strojku a strojek samotný.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the solution of the electric drive small gadget for processing polymer modeling materials, intended for mass production. In the bachelor thesis, the term polymer modeler material and the requirements for gadget drive and the gadget itself are specified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavel Kratochvil_2014.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058864_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058864_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058864_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.