Název: Uživatelské rozhraní programu výpočtu oteplení elektrických strojů
Další názvy: User interface of the program of calculation of electric heating of electrical machines
Autoři: Červený, Vít
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15305
Klíčová slova: Oteplení;asynchronní motor;tepelný výpočet;MKP;CFD;GUI;MATLAB
Klíčová slova v dalším jazyce: Warming;asynchronous engine;thermal calculation;MKP;CFD;GUI;MATLAB
Abstrakt: Práce se zabývá literární rešerší softwaru pro modelování tepelných výpočtů a metod, které lze využít pro tento účel využít. Součástí práce je vlastní návrh grafického rozhraní pro usnadnění práce s programem.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is modeling the warming of electrical machines. It includes literary summary of available commercial software for this purpose. Part of the work is custom design of a user graphical interface to simplify work with the program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059029_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059029_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059029_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.